a

Voluntourist

สัมผัสกับการท่องเที่ยวที่เปิดโลกใบใหม่ “เที่ยวแบบจิตอาสา” นอกจากจะได้ความสนุกสนานจากการท่องเที่ยวแล้ว ยังอิ่มอกอิ่มใจจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับสถานที่ที่ไปไม่ว่าจุดหมายการท่องเที่ยวจะอยู่ที่ไหนขึ้นเหนือหรือล่องใต้ ก็สามารถท่องเที่ยวพร้อมกับการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมปลุกความเป็นจิตอาสาในตัวคุณแล้วตามไปดูที่เที่ยวอิ่มอกอิ่มใจสไตล์จิตอาสาทั่วไทยในลิสต์แนะนำถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย

1 ภูป่าเปาะ (ฟูจิเมืองเลย)

ปลูกต้นพญาเสือโคร่งที่ภูป่าเปาะ

จ.เลย

อินกับธรรมชาติ พร้อมมีหัวใจในการอนุรักษ์ ต้องมาที่นี่ “ภูป่าเปาะ” ภูเขาไฟฟูจิเมืองเลยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติซึ่งควรค่าแก่การรักษา พัฒนาจนกลายเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ อยู่บนภูเขาสูงที่มองเห็นวิวสวยงามรอบด้าน กิจกรรมที่นี่จะมีการปลูกต้นพญาเสือโคร่งทุกวันพระ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่กับเราต่อไป

2 ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน1

ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

จ.สมุทรสงคราม

สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงที่ “ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน” ร่วมปลูกป่าชายเลน ฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งและยังช่วยสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล ให้ขยายพันธุ์ พักจากกิจกรรมไปล่องเรือชมฟาร์มหอยแมลงภู่ เรียนรู้การทำเคย(กะปิ) แวะให้อาหารลิงแสมนับพันช่างเป็นอีกหนึ่งวันคุ้มค่าที่สร้างประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับตนเองด้วย

3 ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลนสิรินาถราชินี_1334252885

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลนสิรินาถราชินี

จ.ประจวบคีรีขันธ์

“ป่า” เปรียบเสมือนบ้านของสัตว์นานาชนิด และ “ป่าชายเลน” ก็เป็นบ้านของกุ้ง หอย ปู ปลา พืชนานาพันธุ์ มาช่วยกันเพิ่มพื้นที่ป่า ณ “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลนสิรินาถราชินี” หนึ่งในโครงการพัฒนาป่าไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมเร่งฟื้นฟูป่าชายเลน ช่วยกันปลูกป่า ให้กลายเป็นผืนป่าใหญ่ สร้างความสมดุล พร้อมชมวิวป่าปลูกที่กว้างไกล นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับสายรักษ์ป่าการพัฒนาธรรมชาติโดยเฉพาะ

4 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน _775524775

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

จ.จันทบุรี

รวมแก๊งเพื่อน ออกเดินทางท่องเที่ยวทำกิจกรรมสร้างประโยชน์ ณ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน” แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ ผืนป่าชายเลนกว้างใหญ่ เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในศูนย์ฯ ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรม การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมกิจกรรมอาสาปลูกป่าชายเลน ปล่อยสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล และช่วยกันสร้างบ้านปลา ด้วยหัวใจที่อยากอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ตลอดไป

5 ทุ่งโปรงทอง_1130199077

ทุ่งโปรงทอง

จ.ระยอง

ทำประโยชน์ให้ผืนป่ากันหน่อยที่ “ทุ่งโปรงทอง” แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มียอดต้นโปรงกระทบกับแสงแดด ขับสีออกเป็นสีเหลืองทองอร่ามทั่วทุ่ง เป็นจุดเด่นที่ทำให้นักเดินทางสายนี้ ต้องมาช่วยอาสาพัฒนา ร่วมปลูกป่าชายเลน เพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม ให้เป็นผืนป่าใหญ่สวยงาม สร้างความสดชื่นแก่นักอนุรักษ์ สัมผัสได้ถึงความร่มรื่นปกคลุมตลอดเส้นทาง

7 ป่าชายเลนบ้านในสลักเพชร_555006778

ป่าชายเลนบ้านในสลักเพชร

จ.ตราด

เดินสะพานไม้สีแดงทอดยาว ชมความงามของป่าโกงกางตลอดสองข้างทาง สัมผัสธรรมชาติที่ควรพัฒนาต่อเนื่องในพื้นที่ของ “ป่าชายเลนบ้านในสลักเพชร” พันธุ์ไม้น้อยใหญ่แปลกตาที่น่าหลงใหลได้ชวนนักเดินจิตอาสามาร่วมฟื้นฟูป่า บูรณะระบบนิเวศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อาสาปลูกป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างอากาศบริสุทธิ์ ที่ใครได้มาก็รับความสดชื่นและเห็นคุณค่าของผืนป่ากลับไป

8 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน_479778595

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน

จ.ระยอง

“ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันใน” เรียนรู้วงจรชีวิตเต่าทะเล ตลอดจนการแพร่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเลอื่น ๆ ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล ขัดบ่อเต่าเพนท์สีบ่อเต่า ช่วยทำปะการัง ปลูกหญ้าทะเล เก็บกวาดบูรณะเกาะ และเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคน ช่วยกันรักษาทรัพยากรทางทะเล สร้างคุณค่าให้เกาะแห่งนี้ อยู่เคียงข้างเต่าทะเลไปนาน ๆ

9 ปางช้างแม่แตง1_Credit-FB ปางช้างแม่แตง Maetaeng Elephant Park _ Clinic

Photo Credit: FB ปางช้างแม่แตง Maetaeng Elephant Park Clinic

ปางช้างแม่แตง

จ.เชียงใหม่

เมื่อมาที่ “ปางช้างแม่แตง” นอกจากจะได้ชมวิถีชีวิต และความสามารถที่น่ารักของช้างแล้ว ยังไม่ลืมที่จะมาสมัครเป็นจิตอาสา ช่วยกันดูแลช้างไทย สร้างประโยชน์ในการอภิบาลช้าง อิ่มใจไปกับการทำความสะอาดโรงช้าง เก็บมูลช้าง ป้อนอาหารให้ช้าง พาช้างไปอาบน้ำ ขุดบ่อโคลน และอีกสารพัดงานอาสาสมัครที่จะทำให้นักเดินทางสายนี้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่ตลอดไป

10 ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ลำปาง_Credit FB-ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang

Photo Credit: FB ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

จ.ลำปาง

“ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง” นอกจากเป็นสถานที่ฝึกช้าง และจัดการแสดงช้างแล้ว ยังเป็นโรงพยาบาลช้าง ดูแลช้างที่เจ็บป่วย ถูกอุบัติเหตุ และช้างชรา ซึ่งจะได้ร่วมกิจกรรมป้อนอาหารช้าง ปลูกพืชอาหารช้าง อาบน้ำช้าง ทำความสะอาดโรงช้าง และยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของช้างอย่างใกล้ชิด ทำให้นักเดินทางสายอนุรักษ์ มีความภาคภูมิใจ ที่ได้สร้างคุณค่าให้กับตัวเองและช้างไทยอีกด้วย

Voluntourist

Air Ticket Deals

Voluntourist

Special Deal

Voluntourist

Insurance

Thank You Our Partners

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on